Transmuraal Incident Melden (TIM)

In de zorg voor onze patiënten in de keten gaat wel eens wat mis. Om daar lering uit te trekken is het Transmuraal Platform Amsterdam gestart met Transmuraal Incident Melden. 
Lees meer over TIM en ontdek wie meldingen kunnen doen over welke zorginstellingen en zorgverleners. 

Betreft uw melding OLVG Lab? Klik hier.

 

Gegevens melder

Gegevens patiënt

Betrokken zorgverlener of afdeling

Verwijder  X

Omschrijving incident

Verstuur alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede beoordeling van het incident. Niet noodzakelijke gegevens moeten afgedekt worden. Denk bijvoorbeeld aan het afdekken van BSN bij het inscannen van een verwijsbrief
Verwijder  X