Transmuraal Incident Melden (TIM)

In de zorg voor onze patiënten in de keten gaat wel eens wat mis. Om daar lering uit te trekken is het Transmuraal Platform Amsterdam gestart met Transmuraal Incident Melden. Deze mogelijkheid wordt geboden aan de Amsterdamse huisartsen, apothekers en specialisten van het BovenIJ Ziekenhuis, OLVG,  Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en Amsterdam-UMC. Meldingen betreffende andere Amsterdamse instellingen worden in dit stadium niet in behandeling genomen.
Lees meer over TIM.

Betreft uw melding OLVG Lab? Klik hier.

 

Gegevens melder

Gegevens patiënt

Betrokken zorgverlener of afdeling

Verwijder  X

Omschrijving incident

Verstuur alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede beoordeling van het incident. Niet noodzakelijke gegevens moeten afgedekt worden. Denk bijvoorbeeld aan het afdekken van BSN bij het inscannen van een verwijsbrief
Verwijder  X