Contact

Heeft u vragen met betrekking tot het Transmuraal Platform Amsterdam, dan kunt u hiervoor contact opnemen met een van de onderstaande personen:

 Laura van Zwieten, algemeen coördinator Transmuraal Platform Amsterdam &

coördinatie Stedelijke werkgroepen COPD/Astma, DM & contentbeheerder app AmsterdamTransmuraal

 Marieke Maier, coördinatie Stedelijke Werkgroep CVRM/HVZ, Huisarts Pluspunt & Transmuraal Incident Melden 

Kelta Meeuwsen, strategisch adviseur Transmuraal Platform Amsterdam