Stedelijke Werkgroep CVRM/HVZ

Doelstellingen

  • Opstellen stedelijke afspraak Hartfalen
  • Aanvullen stedelijke afspraken Atriumfibrilleren en CVRM o.b.v. nieuwe landelijke richtlijnen of regionale casuistiek
  • Advisering en consensusvorming over diagnostische middelen voor de opsporing van coronairlijden in de 1e lijn
  • Advisering over preventie-aanpak hart- en vaatziekten
  • Volgen van vrouwspecifieke adviezen regionale cardio-zorg

Deelnemers

Coördinatie werkgroep: Marieke Maier van Sigra

Naam Organisatie  
David Koetsier ROHA CVRM kaderarts, Voorzitter
Ronak Delewi Amsterdam UMC Cardioloog
Jill Dekker  BovenIJ Ziekenhuis Cardioloog
Nancy Colman OLVG Cardioloog
Jonas de Jong OLVG Cardioloog
Loek van Heerenbeek OLVG Cardioloog
Aernout Somsen CCN/CCA Cardioloog
Steven van de Vijver ROHA Huisarts
Martijntje Quik SAG Huisarts
Michiel Veth CHAGZ Huisarts
Mireille van Bree GAZO Huisarts
Anilka Zwartjes Stichting Cardiologie Amsterdam Verpleegkundig specialist
Taco van Witsen Apotheek Schinkel Apotheker