Transmuraal Platform Amsterdam

Het Transmuraal Platform Amsterdam is het coördinerende platform tussen de 1e en de 2e lijn in Amsterdam, dat helpt, faciliteert en erop toeziet dat de transmurale afspraken worden gemaakt, geborgd en nageleefd, zodat optimale zorg (kwaliteit) op de juiste plaats (doelmatigheid) door de juiste zorgprofessional ten behoeve van de patiënt gegeven kan worden.

Onderdeel van Sigra programma Integrale Zorg en Welzijn

Het Transmuraal Platform Amsterdam is onderdeel van het programma Integrale Zorg & Welzijn van Sigra.
Hiermee ligt ook de coördinatie van het platform bij Sigra.

Werkgroepen

Binnen het Platform bestaan verschillende werkgroepen, die rond een bepaald thema transmurale afspraken maken met elkaar:

App Amsterdam Transmuraal

De app Amsterdam Transmuraal biedt huisartsen en specialisten snel toegang tot de transmurale werkafspraken die binnen de verschillende werkgroepen gemaakt worden. Ook geeft de app direct toegang tot de actuele contactinformatie van alle zorgverleners in Amsterdam.

 

Klik hier voor de deelnemers Transmuraal Platform Amsterdam