Stedelijke Werkgroep DM

Doelstellingen

  • Verkenning stedelijke afspraak verplaatsing stabiele chronische DM type 2 naar 1e lijn
  • Verkennen inzet technologie om consulterende rol huisartsen te vervullen
  • Opzetten van een stedelijk huisartsen-expertiseteam
  • Afspraken rond farmacotherapie

Deelnemers

Naam Organisatie  
Marianne Dekeukeleire ROHA Huisarts, voorzitter
Max Nieuwdorp Amsterdam UMC, locatie AMC Internist
Erik Serné Amsterdam UMC, locatie VUmc Internist Vasculaire Geneeskunde/Diabetologie
Noureddine Moumli BovenIJ Ziekenhuis Internist
Teri Brouwer OLVG Oost Internist
Bert Jan Potter van Loon OLVG West Internist
Annegreet Veldhuis MC Jan van Goyen Internist
Petra Elders CHAGZ/Amsterdam UmC Huisarts
Johan Berendse Noorderzorg Huisarts
Anat Seignette De Baarsjes Huisarts
Florette Nagtegaal GAZO Huisarts
Ingrid Umans ROHA Huisarts
Maaike van Rooden SAG Huisarts
Nilufar Pashaee FBA Apotheker
Karim Amohammadi FBA Apotheker

Hester Hopman is aanspreekpunt voor de stedelijke werkgroep DM.