Stedelijke werkgroep COPD & Astma

Doelstellingen

  • Stedelijke afspraken aanpassen aan nieuwe Astma, COPD en fysiotherapie richtlijnen
  • Afstemmen samenwerking ketenpartners bij exacerbaties
  • Afstemmen stedelijke afspraken rond palliatieve zorg
  • Aandacht voor diagnostiek en consult mogelijkheden
  • Opstellen verwijscriteria
  • Opzetten stedelijk formularium inhalatie

Deelnemers

Naam Organisatie Functie

Adriaan Schoch

Coöperatie De Baarsjes

Huisarts

Anais van Essen

Coöperatie Noorderzorg

Huisarts

Arnoud Robbers

ROHA

Huisarts

Bureau FBA

FBA Administratie

Ellen Kristel

Cordaan Thuiszorg

Longverpleegkundige

Els Weersink

Amsterdam UMC

Longarts, medevoorzitter stedelijke werkgroep COPD/Astma

Fleur Heijerman 

Zorg voor Zuid

Kwaliteitsmedewerker

Heleen Croonen

FBA

Apotheker

Hendrik Dijkstra

GAZO

Huisarts

Inge Cantatore

MC Mediport Diëtetist

Ivonne Wilting   

BovenIJ Ziekenhuis 

Longarts

Marlise de Roos

OLVG

Longarts

Marloes Kolen

OLVG

Longarts

Mascha Bevers

ROHA

Huisarts, bestuurder

Maureen de Vos

Apotheek BENU Landsmeer

Apotheker

Olga Hulsman     

SAG

Beleidsmedewerker/ projectleider

Paul Bresser

OLVG

Longarts

Renee van IJzerloo

Zorg voor Zuid

Huisarts, kaderhuisarts Astma/COPD, medevoorzitter stedelijke werkgroep COPD/Astma

Teri Brouwer

OLVG

Internist

Zohreh de Ruiter

ROHA

Coördinator astma/COPD

Hester Hopman is aanspreekpunt de stedelijke werkgroep COPD-Astma