Stedelijke werkgroep COPD & Astma

Doelstellingen

  • Stedelijke afspraken aanpassen aan nieuwe Astma, COPD en fysiotherapie richtlijnen
  • Afstemmen samenwerking ketenpartners bij exacerbaties
  • Afstemmen stedelijke afspraken rond palliatieve zorg
  • Aandacht voor diagnostiek en consult mogelijkheden
  • Opstellen verwijscriteria
  • Uitwisselen ervaringen Covid-19
  • Opzetten stedelijk formularium inhalatie

Deelnemers

Naam Organisatie  
Barbara van Maanen-Thiel ROHA Huisarts, voorzitter 
Ivonne Wilting BovenIJ ziekenhuis Longarts
Bob van den Berg  OLVG West Longarts
Marlise de Roos OLVG Oost Longarts
Els Weersink Amsterdam UMC Longarts
Anco Boonstra Amsterdam UMC Longarts
Adriaan Schoch De Baarsjes Huisarts
Anais van Essen Noorderzorg Huisarts
Hendrik Dijkstra GAZO Huisarts
Arnoud Robbers ROHA Huisarts
Evelien Maarsen ROHA Praktijkondersteuner
Renee van IJzerloo CHAGZ Huisarts
Ellen Kristel Cordaan Thuiszorg Longverpleegkundige
Esther Beemsterboer OLVG Longverpleegkundige
Thea Barendse Fysiotherapie gezondheidscentra Osdorp Fysiotherapeut
Kaylen Guda FBA Apotheker
Maureen de Vos FBA Apotheker

Laura van Zwieten coordineert de stedelijke werkgroep COPD-Astma