Stuurgroep Transmuraal Platform Amsterdam

De stuurgroep bestaat uit:

Joost Leferink Kaderhuisarts Beleid & Beheer bij ROHA, voorzitter
Paulien van Hessen Bestuur SAG/Alliantie Huisartsen, Lid
Annechristien Slegt  Bestuur Noorderzorg/Alliantie Huisartsen, Lid
Annelijn Westerman Bestuur De Baarsjes/Alliantie Huisartsen, Lid
Edwin van der Meer  Bestuur BovenIJ ziekenhuis, SIGRA-voorzitter, Lid
Roxanne Vernimmen Bestuur OLVG, Lid
Piet ter Wee Bestuur Amsterdam UMC, Lid
Moniek Kohlen Bestuur Amsterdam UMC, Lid
Christèle Warmerdam Manager Integrale Zorg & Welzijn SIGRA, Coördinator Transmuraal Platform Amsterdam

Rol stuurgroep

  • Inhoudelijk richting en de thema’s bepalen
  • Signaleren van landelijke ontwikkelingen die aansluiten
  • Vaststellen van de transmurale afspraken die voortkomen uit de stedelijke werkgroepen, waarna vervolgens opname in de app en communiceren binnen interne ziekenhuisorganisatie- en huisartsengroep.
  • Escalatieniveau voor werkgroepen
  • Monitoring en beoordelen van voortgangsrapportages stedelijke werkgroepen en regionale teams
  • Aantal bijeenkomsten per jaar: 2 keer