Stuurgroep Transmuraal Platform Amsterdam

De stuurgroep bestaat uit:

Joost Leferink Kaderhuisarts Beleid & Beheer bij ROHA, voorzitter
Marianne Bramson Bestuur ROHA, Lid
Paulien van Hessen Bestuur SAG, Lid
Annechristien Slegt  Bestuur Noorderzorg, Lid
Annelijn Westerman Bestuur De Baarsjes, Lid
Edwin van der Meer  Bestuur BovenIJ ziekenhuis, SIGRA-voorzitter, Lid
Roxanne Vernimmen Bestuur OLVG, Lid
Andreas Keck Bestuur GAZO, Lid
Piet ter Wee Bestuur VUmc, Lid
Moniek Kohlen Bestuur AMC, Lid
Reinier van der Leij Bestuur Medzzo, Lid
Kees van der Post Bestuur Coöperatie GEZ Badhoevedorp, Lid
Quintijn Morelis Bestuur CHAGZ, Lid
Wim van der Pas Algemeen Manager CHAGZ/GEZZuid, lid
Moniek Van den Ende Bestuur HAGRO Diemen/Duivendrecht/Betondorp, Lid
Mirjam van Roer Directeur Gezondheidscentrum Diemen Zuid
Femmy Muller Zilveren Kruis, Adviserend lid
Mirella Buurman  Bestuur Huisartsenkring Amsterdam, Adviserend lid
Christèle Warmerdam Manager Integrale Zorg & Welzijn SIGRA, Coördinator Transmuraal Platform Amsterdam

Rol stuurgroep

  • Inhoudelijk richting en de thema’s bepalen
  • Signaleren van landelijke ontwikkelingen die aansluiten
  • Vaststellen van de transmurale afspraken die voortkomen uit de stedelijke werkgroepen, waarna vervolgens opname in de app en communiceren binnen interne ziekenhuisorganisatie- en huisartsengroep.
  • Escalatieniveau voor werkgroepen
  • Monitoring en beoordelen van voortgangsrapportages stedelijke werkgroepen en regionale teams
  • Aantal bijeenkomsten per jaar: 2 keer