Stuurgroep Transmuraal Platform Amsterdam

Rol stuurgroep

  • Inhoudelijk richting en de thema’s bepalen
  • Signaleren van landelijke ontwikkelingen die aansluiten
  • Vaststellen van de transmurale afspraken die voortkomen uit de stedelijke werkgroepen, waarna vervolgens opname in de app en communiceren binnen interne ziekenhuisorganisatie- en huisartsengroep
  • Beoordelen van stedelijke en transmurale projecten
  • Escalatieniveau voor werkgroepen
  • Monitoring en beoordelen van voortgangsrapportages stedelijke werkgroepen 
  • Aantal bijeenkomsten per jaar: 2 keer

De stuurgroep bestaat uit:

Mireille van Bree Bestuur GAZO, voorzitter TPA
Paulien van Hessen Bestuur SAG/Amsterdamse Huisartsen alliantie, Lid
Annechristien Slegt  Bestuur Noorderzorg/Amsterdamse Huisartsen alliantie, Lid
Koos Jongebreur Huisarts CHAGZ/Amsterdamse Huisartsen alliantie, Lid
Nynke Posthuma Internist acute geneeskunde BovenIJ ziekenhuis, Lid
Marieke Poel Accountmanager huisartsen OLVG, Lid
Jessica de Jonge Projectleider digitale netwerksamenwerking Amsterdam UMC, Lid
Kelta Meeusen Adviseur Integrale Zorg & Welzijn Sigra, strategisch adviseur Transmuraal Platform Amsterdam
Laura van Zwieten Adviseur Integrale Zorg & Welzijn Sigra, coördinator Transmuraal Platform Amsterdam

Laura van Zwieten coördineert de Stuurgroep.