Privacyverklaring

Algemeen

Het Transmuraal Platform Amsterdam is het coördinerende Platform tussen de 1e en de 2e lijn in Amsterdam, dat helpt, faciliteert en erop toeziet dat de transmurale afspraken worden gemaakt, geborgd en nageleefd, zodat optimale zorg (kwaliteit) op de juiste plaats (doelmatigheid) door de juiste zorgprofessional ten behoeve van de patiënt gegeven kan worden.

Het Transmuraal Platform Amsterdam is onderdeel van het programma Integrale Zorg & Welzijn van Sigra. Hiermee ligt ook de coördinatie van het Platform bij Sigra.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 maart 2020.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die verwijzen naar een persoon. Dat kan een naam, een adres of een telefoonnummer zijn. Maar ook informatie over gezondheid is een persoonsgegeven.

Onder welke wetgeving valt de verwerking van persoonsgegevens?

Het Transmuraal Platform Amsterdam verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en heeft daarbij te maken met verschillende wetgevingen. Zo houdt het Transmuraal Platform Amsterdam zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg: de privacywet).

Daarnaast gelden andere aspecten voor wet- en regelgeving die met de privacy van gegevens te maken hebben, zoals een bewaarplicht. Ook hier houdt het Transmuraal Platform Amsterdam zich aan.

Voor het Transmuraal Incident Melden (TIM) van het Transmuraal Platform Amsterdam worden de volgende gegevens verwerkt persoonsgegevens van TIM melders, patiënten, zorgverleners, andere betrokkenen en medewerkers van het Transmuraal Platform Amsterdam. Voor de wie-is-wie module van het Transmuraal Platform Amsterdam worden de persoonsgegevens van professionals in Amsterdam verwerkt. Het Transmuraal Platform Amsterdam hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Welke gegevens worden van mij verwerkt?

Het Transmuraal Platform Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in het kader van onze dienstverlening verwerken.

Ten behoeve van de Wie-is-wie functie:

 • Naam en praktijkgegevens van de zorgverlener
 • Specialisatie/aandachtsgebied zorgverlener
 • Telefoon-en/of faxnummer(s)
 • (Secure) E-mailadressen
 • Website
 • Pasfoto zorgverlener

Ten behoeve van Transmuraal Incident Melden:

 • Naam van de melder
 • E-mail adres van de melder
 • Beroep van de melder
 • Werkgever van de melder
 • Naam van de patiënt (niet verplicht)
 • Geboortedatum van de patiënt (niet verplicht)
 • Naam van een andere betrokkene
 • Functie van een andere betrokkene
 • Werkgever van een andere betrokkenen

Het Transmuraal Platform Amsterdam verwerkt mogelijk bijzondere gegevens aangaande de gezondheid van de patiënt.

 

Waar heeft het Transmuraal Platform Amsterdam mijn gegevens voor nodig? 

De gegevens worden gebruikt om professionals toegang te geven tot de wie-is-wie functie van de app en website van het Transmuraal Platform Amsterdam. Deze functie is alleen toegankelijk met een inlog (e-mailadres en wachtwoord). Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor in de wie-is-wie module. Hier staan naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie, functie, specialisatie vermeld van de professionals in Amsterdam. Deze gegevens worden alleen met toestemming van de desbetreffende persoon of de desbetreffende organisatie opgenomen en verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt met als doel om de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn te bevorderen. Op een gemakkelijke en laagdrempelige manier kan er zo contact gezocht worden tussen de 1e en 2e lijn. Tot slot wordt het e-mailadres ook gebruikt om een aantal keer per jaar een nieuwsbrief te versturen naar de deelnemers.  

In de zorg voor patiënten in de keten gaat wel eens wat mis.Om daar lering uit te trekken is het Transmuraal Platform Amsterdam gestart met Transmuraal Incident Melden (TIM). Het uiteindelijke doel van het Transmuraal Incident Melden is het bevorderen van de veiligheid van zorg. De TIM-regisseurs zorgen ervoor dat de meldingen verzameld en geanalyseerd worden. Daarnaast doen zij op basis van de aard van de meldingen gerichte aanbevelingen om zorg en beleid te verbeteren zowel richting zorgverleners als bestuurders.

 

Zijn mijn gegevens in veilige handen bij het Transmuraal Platform Amsterdam?

Het Transmuraal Platform Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we:

 • Vertrouwelijk met alle persoonsgegevens omgaan. We zorgen ervoor dat alleen mensen die bij uw gegevens mogen komen dat kunnen.
 • Dat we goede beveiligingsmaatregelen hebben genomen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, oneerlijke toegang en diefstal. Zo beveiligen we de computers en netwerken volgens nationale standaarden, en houden we onze werkplek veilig.
 • Dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben. Zo blijft er niet onnodig lang informatie over u ‘rondslingeren’. Natuurlijk zijn we soms wettelijk verplicht om gegevens langer te bewaren.

Het Transmuraal Platform Amsterdam neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Het Transmuraal Platform Amsterdam werkt alleen samen met partijen waarmee goede afspraken zijn gemaakt. Het Transmuraal Platform Amsterdam verstrekt gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Omdat de Applicatie leverancier het systeem goed moeten kunnen onderhouden, en moeten kunnen handelen in geval van problemen is het mogelijk dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partij voldoet aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging. Dat leggen we vast in ‘verwerkersovereenkomsten’. Daarvoor gebruiken we de branche-standaard van ActiZ/BoZ; u kunt deze zelf ook inzien op AVG-Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport.

 

Worden mijn gegevens met behulp van cookies opgeslagen?

Het Transmuraal Platform Amsterdam gebruikt cookies om haar website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen en waardoor de website u herkent bij een volgend bezoek. Het Transmuraal Platform Amsterdam maakt gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zorgen er voor dat de website goed functioneert. Denk bijvoorbeeld aan de werking van het meldformulier.

 

Kan ik zien welke gegevens het Transmuraal Platform Amsterdam van mij verwerkt?

Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming wiens contactgegevens u hieronder vindt. U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens.

 1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage of correctie van uw persoonsgegevens.
 2. U mag vragen om vernietiging van uw gegevens. U kunt uw verzoek om uw gegevens te laten vernietigen schriftelijk indienen In principe moet het Transmuraal Platform Amsterdam gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens, maar niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld wanneer het Transmuraal Platform Amsterdam een wettelijke bewaartermijn moet respecteren.
 3. U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor sommige doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw gegevens voor campagnes of ander gebruik van uw gegevens.
 4. U heeft het recht uw gegevens in een standaard, elektronisch formaat geleverd te krijgen, zodat u deze aan andere zorgaanbieders kunt overdragen.

Het Transmuraal Platform Amsterdam zal geen kosten in rekening brengen om aan deze verzoeken te voldoen, behalve als verzoeken als excessief beoordeeld worden. U kunt de Functionaris Gegevensbescherming bereiken via het e-mail adres privacy@sigra.nl

 

Worden mijn gegevens gedeeld met derden?

Indien noodzakelijk worden de gegevens gedeeld met een andere zorgprofessional. Deze kan dan de gegevens raadplegen. Dit is noodzakelijk indien de Transmuraal Platform Amsterdam medewerker niet direct antwoord op de vraag heeft.

Het Transmuraal Platform Amsterdam verstrekt gegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij geven geen persoonsgegevens door aan organisaties buiten de EU.

Naast de betrokkenen bij het Transmuraal Platform Amsterdam, zijn de persoonsgegevens inzichtelijk voor professionals in Amsterdam die een account/inlog hebben van de app om de wie-is-wie module te kunnen gebruiken. Verder is MDL betrokken als leverancier van de app.

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Het Transmuraal Platform Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. De gegevens van de wie-is-wie functie worden jaarlijks geüpdatet. Verouderde of niet relevante gegevens worden direct verwijderd. Andere gegevens van de wie-is-wie module worden weer een jaar lang gebruikt. Of de betrokkenen moet zelf aangeven verwijderd te willen worden. Voor de gegevens van Transmuraal Incident Melden geldt een bewaartermijn van 2 jaar.

 

Waar kan ik terecht met een klacht?

Bent u ontevreden over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@sigra.nl. Indien u niet tevreden bent over de klachtafhandeling dan kunt u nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven via de website.