App Amsterdam Transmuraal

Op initiatief van het Transmuraal Platform Amsterdam is een app ontwikkeld om de toegankelijkheid van de informatie over transmurale afspraken te vergroten en het contact tussen eerste en tweede lijn te faciliteren.
Huisartsen en specialisten in Amsterdam kunnen de app downloaden; via de App Store of de Play Store onder de naam Afspraken AmsterdamTransmuraal.

Up-to-date

Medisch specialisten en huisartsen in Amsterdam hebben met de app snel toegang tot transmurale afspraken die in de dagelijkse praktijk veel gebruikt worden. Bovendien is er nu goede, up-to-date, contactinformatie van alle betrokkenen beschikbaar, doordat zij de contactgegevens zelf kunnen actualiseren.

Exclusief

Het voordeel is dat de app, na downloaden, ook offline beschikbaar is en dat het mogelijk is om vanuit het smoelenboek direct het juiste telefoonnummer van de te consulteren huisarts of specialist te kiezen. De transmurale zorgverlening aan patiënten wordt verbeterd doordat de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn wordt bevorderd. Het gedeelte van de app met daarin het smoelenboek en de contactgegevens van de huisartsen en specialisten is exclusief toegankelijk voor degene die hiervoor geautoriseerd zijn.

Aanmelden voor het smoelenboek

Neemt u deel aan het Transmuraal Platform Amsterdam, maar wordt u nog niet vermeld in het smoelenboek?
Stuur dan een email naar smoelenboek-tpa@sigra.nl met uw contactgegevens en u ontvangt een email met uw gebruikersnaam en password.

Uw contactgegevens:

 • Achternaam:
 • Voornaam:
 • Organisatie:
 • Huisarts: J/N
 • Specialisme:
 • Aandachtsgebied:
 • Emailadres:
 • Telefoonnummer werkmobiel:
 • Telefoonnummer intercollegiaal:
 • Website praktijk/specialisme:
 • Pasfoto: toevoegen
 • Nieuwsbrief ontvangen: J/N