Start 1 mei bij H+P: Pilot Stedelijk Expertteam Diabetes Mellitus

Alle Huisartsenpraktijken in Amsterdam werken al conform het stedelijke zorgprogramma Diabetes Mellitus. Echter is de specifieke expertise van DM niet bij alle zorggroepen voor hangen en consulteren veel huisartspraktijken de tweede lijn bij complexe vragen. Een uitzondering hierop zijn de zorggroepen ROHA en Zorg voor Zuid, die al succesvol werken met een Expertteam DM. Dit team kan worden geraadpleegd door de huisartsen van deze zorggroepen. 
 
Om optimaal gebruik te maken van de beperkte beschikbaarheid van deze expertise in de gehele stad, start op iniatief van de Stedelijke werkgroep DM dit expertteam per 1 mei als Stedelijk Expertteam. Tijdens deze pilot kunnen alle huisartsen van Amsterdam vanaf 1 mei complexe vragen stellen aan het Expertteam DM via een teleconsult bij H+P.
Het consult is te vinden in zorgdomein onder "teleconsultatie" en kies dan: "Stedelijk expertteam Diabetes Mellitus (DM)"
 
Met deze eenmalige horizontale consultatie willen we de juiste zorg op de juiste plek leveren, de beperkte capaciteit efficient inzetten én bijdrage aan deskundigheidsbevordering. 
In november wordt de pilot geevalueerd met behulp van vooraf vastgestelde indicatoren. 
 
Voor vragen over dit stad brede initiatief kun je terecht bij:
Marianne Dekeukeleire, kaderhuisarts DM en voorzitter TPA werkgroep DM, email en Maaike Scheffer, directeur H+P, email