Nieuwsflits TPA oktober 2019

Met hierin onder andere:

  • Stand van zaken TIM en Advies Medicatieoverdracht in de zorgketen

  • 27 november: Scholing voor huisartsen en POH'ers over DM, CVRM, CVA en Chronische Nierschade

  • Vernieuwde beslisboom/flowchart CVA

Bekijk hier de nieuwsflits