Nieuwe directeur Huisarts+punt

Op 15 augustus is Maaike Scheffer als directeur H+P gestart. Maaike heeft in diverse eerdere functies veel ervaring opgedaan in het samenwerken binnen zorgnetwerken. Vanuit haar laatste functie als programmaleider ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ bij Transmuralis brengt zij veel ervaring mee met benodigde stappen om het zorgsysteem duurzaam toegankelijk te houden.

 

Komende tijd zal Maaike zich inwerken en spoedig kennismaken met alle betrokken stakeholders. Samen met hen zal ze zich inzetten om verdere ontwikkeling, implementatie en positionering van H+P te realiseren.

Maaike is bereikbaar op directie@huisartspluspunt.nl.