Nieuw: Transmuraal Incident Melden (TIM)

In de zorg voor onze patiënten in de keten gaat wel eens wat mis. Om daar lering uit te trekken en samen de zorg veiliger te maken, is het Transmuraal Platform Amsterdam gestart met Transmuraal Incident Melden.
Dit betekent:

  • één plek om incidenten te melden waarbij het niet goed is gegaan
  • inzicht in wat er misgaat en hoe vaak het misgaat 
  • gerichte actie om de zorg- en patiëntoverdracht samen te verbeteren

Wat is het?

Transmuraal Incident Melden (TIM) is het melden van een zorgincident dat niet binnen de eigen organisatie of praktijk plaatsvond. Een gebeurtenis is een incident als het niet gegaan is zoals het bedoeld was, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, medicatie of overdracht. Een melding kan zowel patiëntgebonden als niet-patiëntgebonden zijn.

Wie kunnen er melden?

Deze mogelijkheid wordt geboden aan een groot deel van de leden van het Transmuraal Platform Amsterdam: de Amsterdamse huisartsen, apothekers en de specialisten van het BovenIJ Ziekenhuis en OLVG. Het streven is om op termijn deze mogelijkheid te bieden aan specialisten van de overige bij het TPA aangesloten ziekenhuizen. Nu is dat nog niet mogelijk.

De ernst van het incident

De ernst van het incident wordt vastgesteld op basis van de kenmerken die u aan de melding geeft. Centrale vragen hierbij zijn:

  • Heeft de gebeurtenis geleid tot letsel bij een patiënt?
  • Is er kans op herhaling van de gebeurtenis?

Let op: voor calamiteiten (d.i. iedere niet-beoogde of onverwacht gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van of ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid) gelden procedures met een hogere prioriteit dan incident melden. Het melden van een zeer ernstig incident of calamiteit in het TIM-systeem kan altijd achteraf gebeuren.

Hoe melden?

Via deze website:
TIM
Via de app:
Als u de app van het Transmuraal Platform Amsterdam nog niet heeft: installeer deze via Play Store of App Store: Afspraken Amsterdam Transmuraal. Selecteer vervolgens de menu-optie TIM.

Invullen meldformulier

Het digitale meldformulier bestaat uit verschillende velden. Het invullen van de verplichte velden is voldoende om inzicht in de melding te krijgen en kan binnen een minuut worden gedaan. Zorg ervoor dat u uw secure e-mailadres vermeld! De aard van de melding kan immers vertrouwelijk zijn, zeker als u ervoor kiest om patiëntgegevens te delen. Wij adviseren u om hier verstandig mee om te gaan! U kunt aangeven in het formulier of u een terugkoppeling wenst van betrokkenen en u  heeft de mogelijkheid om foto’s en Pdf-bestanden ter verduidelijking toe te voegen aan de melding.

Opvolgen van de melding

De TIM-regisseurs sturen de melding na ontvangst door naar de betreffende organisatie of zorgverlener, waar de melding binnen de bestaande structuren wordt afgehandeld. Wanneer u in uw melding heeft aangegeven dat u een terugkoppeling wilt, dan gebeurt dat uiterlijk binnen 6 weken.

Bevorderen van veiligheid van zorg

Het uiteindelijke doel van TIM is het bevorderen van de veiligheid van zorg. De TIM-regisseurs zorgen ervoor dat de meldingen worden verzameld en geanalyseerd.  Daarnaast doen zij op basis van de aard van de meldingen gerichte aanbevelingen om zorg en beleid te verbeteren zowel richting zorgverleners als bestuurders. De TIM-regisseurs hebben een geheimhoudingsplicht en behandelen uw meldingen overeenkomstig. Wij adviseren u in het kader van de privacy altijd uw secure e-mail adres te gebruiken! 

Meer weten? Neem contact op met Marieke Maier van SIGRA