Richtlijn CVRM Overleg 2019 (en aanbepalende richtlijnen dyslipidemie, hypertensie en diabetes)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 (en aanbepalende richtlijnen dyslipidemie, hypertensie en diabetes)
16/05/2019 17:45 - 21:30
Doelgroep:

AMC (Specialisten), BovenIJ (specialisten), BovenIJ (verpleegkundig specialisten), Cardiologie Centra Nederland, Cardiologie Praktijk Geervliet, Huisartsen, MC Jan van Goyen, OLVG (specialisten), OLVG (verpleegkundig specialisten), Overig, VUmc (specialisten)

Organisatie:

Nederlands Vasculair Forum & Prevents

Locatie:

Van der Valk Hotel Amsterdam-Amstel

Aanvang:

17.45 uur (ontvangst met broodmaaltijd)

Inlichtingen:

Meer informatie: www.bureau-prevents.nl en via info@bureau-prevents.nl

Accreditatie:

Accreditatie wordt aangvraagd bij de volgende verenigingen: Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH), Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA), Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement verschijnt binnenkort. Deze is tot stand gekomen door samenwerking tussen o.a. huisartsen, internisten en cardiologen en zal de komende jaren de screening, diagnostiek en behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten bepalen.

Ten opzichte van de vorige richtlijn uit 2011 zijn er belangrijke wijzigingen zoals een nieuwe SCORE-risicotabel, een ander beleid bij patiënten met diabetes mellitus en lagere LDL-streefwaarden bij de hoogrisico patiënten. Verder zijn er aanvullende richtlijnen voor jongeren met een cardiovasculaire risicofactor die in de huidige richtlijn veelal onbehandeld blijven (en misschien onderbehandeld worden) en voor ouderen die in de huidige richtlijn juist altijd behandeld moeten worden (en misschien overbehandeld worden). Naast aanbevelingen ter preventie van harten vaatziekten gericht op het individu zijn er ook aanbevelingen voor interventies op populatieniveau opgenomen om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen.

Om een indruk te geven van wat deze nieuwe richtlijn gaat betekenen is deze interactieve cursus (workshop) opgezet, waarbij je samen met een panel deskundigen aan de slag gaat met verschillende cases.

Inschrijven kan via de congreskalender op www.bureau-prevents.nl

Inschrijfgeld
Specialisten, huisartsen en klinisch geriaters: 35 euro incl. btw.
A(N)IOS, verpleegkundig specialisten en physician assistants: 17,50 euro incl. btw


Locatie:

  • Van der Valk Hotel Amsterdam-Amstel
  • Joan Muyskenweg 20
  • 1096 CJ Amsterdam