Verwijsafspraken na CVA of stroke regio Amsterdam

De zorg in de eerste 24 uur (acute fase) valt buiten beschouwing van deze transmurale afspraken. De chronische fase wordt in deze procesafspraken gedefinieerd als de (para)medische zorg na het afronden van het klinische medisch specialistisch of geriatisch revalidatie traject. Echter in deze fase kunnen ook nieuwe vragen onstaan en is een verwijzing naar de revalidatie arts terecht.

Na een CVA of stroke (TIA, herseninfarct of hersenbloeding) zijn er twee opties: