Nieuwe Stedelijke Transmurale Afspraken Atriumfibrilleren

De nieuwe Stedelijke Transmurale Afspraken Atriumfibrilleren zijn beschikbaar op de website en de app Amsterdam Transmuraal!

Het is zowel voor huisartsen als voor cardiologen niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel in de begeleiding en behandeling van mensen met (verdenking op) atriumfibrilleren. Zowel vanuit de huisartsen als vanuit cardiologen in de regio Amsterdam is behoefte aan meer eenduidigheid over verantwoordelijkheden, (terug)verwijscriteria en de bijbehorende werkwijze.

Om hierin meer duidelijkheid en eenduidigheid te creëren, is door de deelnemers van de stedelijke werkgroep CVRM/HVZ van het Transmuraal Platform Amsterdam een stedelijk protocol ontwikkeld.

Doel

Het doel van de stedelijke transmurale afspraak is uniforme afspraken te maken over:

  • welke diagnostiek nodig is
  • welke behandelopties bestaan en wanneer deze mogelijk zijn
  • wanneer verwijzen van huisarts naar cardioloog
  • wanneer terugverwijzen van cardioloog naar huisarts
  • hoe en wat gecommuniceerd wordt tussen huisarts, specialist en patiënt
  • een beschrijving van de belangrijkste taken en rollen in de zorg voor mensen met atriumfibrilleren zowel in de eerste als tweede lijn
  • de werkwijze rondom het (terug)verwijzen

Er zijn aparte transmurale afspraken gemaakt over het antistollingsbeleid. Deze zijn niet opgenomen in deze stedelijke afspraken voor atriumfibrilleren.

Tevens bieden de stedelijke afspraken huisartsen met minder ervaring in de CVRM zorg houvast bij hun begeleiding en behandeling van mensen met atriumfibrilleren.

Bekijk hier de Stedelijke Transmurale Afspraken Atriumfibrilleren