Diabetypering: theorie en praktijk voor artsen en apothekers ‍

Diabetypering: theorie en praktijk voor artsen en apothekers ‍
25/11/2020 20:00 - 21:30
Doelgroep:

Apothekers, Huisartsen, Overig

Organisatie:

Vereniging Arts en Leefstijl en LifeStyle4Health

Locatie:

Digitaal

Aanvang:

20.00 uur

Inlichtingen:

Voor meer informatie ga naar de site van Vereniging Arts en Leefstijl

Accreditatie:

1 punt

De huidige diagnostiek bij diabetes is niet specifiek genoeg, omdat er slechts 1 variabele (bloedglucose) gehanteerd wordt voor een erg heterogene groep. Diabetes subtypering geeft patiënten en zorgverleners inzicht in de onderliggende pathofysiologie en de effecten van de behandeling. Zodoende geeft diabetes subtypering richting aan de (gepersonaliseerde) behandeling van diabetes: zowel m.b.t. leefstijlinterventies als m.b.t. de farmacotherapie.

In deze scholing wordt nader ingegaan op de achtergronden van het subtyperen, de valkuilen en de toepasbaarheid. Er wordt een nieuw algoritme voor diagnostiek en monitoring voorgesteld waarover gediscussieerd kan worden. Tevens wordt patiënt casuïstiek uit de diabetes subtyperingspilot besproken, die in 2019 uitgevoerd is in Leiden, zodat de deelnemer feeling krijgt met de materie. Na deze scholing kan de deelnemer de afweging maken of (een vorm van) subtypering gewenst en haalbaar is in de eigen praktijk.

Datum: 25 november

Aanvang: 20.00 uur

Doelgroep: huisartsen en apothekers

Kosten: €35,- voor leden van Arts en Leefstijl en leden van LifeStyle4Health, €50,- voor niet-leden.

Accreditatie: 1 punt voor apothekers en in aanvraag bij KNMG (ABAN)

Voor meer informatie en aanmelden ga naar de site van Vereniging Arts en Leefstijl. 


Locatie:

  • Digitaal
  • -
  • - -